Podziemny Olkusz indywidualny

Wejście indywidualne bez przewodnika. Czas zwiedzania ok. 90 min.

Podziemny Olkusz to trasa turystyczna po piwnicach dawnego ratusza i budynku Starostwa. Pierwsza poświęcona historii Srebrnego Miasta, a druga górnictwu kruszcowemu i mennicy królewskiej.

Ekspozycja w podziemiach ratusza przedstawia w ciekawy sposób historię Srebrnego Miasta. Jej elementem jest m.in. przestrzenna makieta pokazująca Olkusz w czasach największej świetności, czyli pod koniec XVI wieku. W podziemiach można także zobaczyć replikę astrolabium - urządzenia astronomicznego, które należało do słynnego olkuskiego astronoma i astrologa Marcina Bylicy. Część ekspozycji jest poświęcona historii samego ratusza – siedziby władz miasta, kancelarii i więzienia miejskiego. Istotnym elementem ekspozycji są znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki. Na pewno dużą atrakcją są liczne multimedia, czyli filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry, jak również instalacje i eksponaty interaktywne, w tym makiety, modele eksponatów oraz instalacje artystyczne. Zastosowanie multimediów ma nie tylko uatrakcyjnić ekspozycję i formę przekazu, ale także dać możliwość wyboru przez zwiedzających tematu i zakresu wiedzy oraz ułatwić zwiedzanie osobom niepełnosprawnym.

Z kolei ekspozycja w podziemiach dawnego starostwa jest poświęcona historii olkuskiego górnictwa oraz mennicy królewskiej. Można tam zobaczyć m.in. stanowiska interaktywne, gdzie zostały zaprezentowane modele i repliki dawnych urządzeń górniczych i hutniczych, takich jak m.in. kierat, płuczka, śruba Archimedesa, czy tzw. Pater noster. Jest też część poświęcona metalurgii, gdzie można zobaczyć repliki pieców używanych do wytopu ołowiu i srebra.

Jedna z komór piwnic jest opowieścią o historii srebra od starożytności po czasy współczesne. Tam można zobaczyć replikę Srebrnego Krzyża Gwarków Olkuskich, którego oryginał znajduje się w olkuskiej bazylice. W ekspozycji została także przedstawiona historia olkuskiej mennicy. Wykonano specjalną prasę, w której będzie można sobie wybić replikę olkuskiego trojaka. W gablotach są prezentowane m.in. znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki. Przybliżeniu historii olkuskiego górnictwa i hutnictwa służą multimedia, czyli m.in. filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry edukacyjne.

Nowoczesne i atrakcyjne dla odbiorcy ekspozycje, które mają przekazywać ciekawe informacje o historii miasta z wykorzystaniem multimediów, są zrealizowane w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Lipiec 2024

23 .07

 wtorek

 09:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 10:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 10:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 11:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 11:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 12:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 12:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 13:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 13:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 14:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 14:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 15:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 15:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 16:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

23 .07

 wtorek

 16:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 09:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 10:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 10:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 11:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 11:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 12:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 12:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 13:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 13:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 14:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 14:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 15:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 15:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 16:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

24 .07

 środa

 16:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 09:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 10:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 10:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 11:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 11:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 12:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 12:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 13:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 13:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 14:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 14:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 15:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 15:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 16:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

25 .07

 czwartek

 16:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 09:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 10:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 10:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 11:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 11:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 12:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 12:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 13:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 13:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 14:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 14:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 15:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 15:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 16:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

26 .07

 piątek

 16:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 09:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 10:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 10:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 11:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 11:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 12:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 12:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 13:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 13:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 14:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 14:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 15:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 15:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 16:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

27 .07

 sobota

 16:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 09:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 10:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 10:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 11:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 11:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 12:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 12:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 13:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 13:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 14:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 14:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 15:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 15:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 16:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

28 .07

 niedziela

 16:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

30 .07

 wtorek

 09:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

30 .07

 wtorek

 10:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

30 .07

 wtorek

 10:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

30 .07

 wtorek

 11:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

30 .07

 wtorek

 11:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

30 .07

 wtorek

 12:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

30 .07

 wtorek

 13:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

30 .07

 wtorek

 14:00

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

30 .07

 wtorek

 14:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet

30 .07

 wtorek

 15:30

Olkusz

Podziemny Olkusz

dostępne bilety: 40

kup bilet